Opettajan tukena jo vuodesta 2007

yhdessä

olemme enemmän

LUKU-verkosto on Länsi-Uudenmaan 2. asteen oppilaitosten yhteistyöverkosto. 

mITÄ ME TEEMME?

Eli vastaus kysymykseen: Miksi LUKU-verkosto?

Opettajien tuki

Verkoston tarkoituksena on tarjota opettajille käytännönläheistä tukea pedagogisen työn kehittämistä varten. 

z

Tiedotustoiminta

Välitämme ja tiedotamme oppilaitoksien ajankohtaisimmat kuulumiset ja raportoimme tapahtumista

w

Yhteiskehittäminen

LUKU-verkosto tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden oppilaitoksien väliselle yhteistyölle oppiainerajojen sisä- ja ulkopuolella.

Ideapäivät

Kaksi kertaa vuodessa järjestettävät ideapäivät kokoavat koko LUKU-verkoston jäsenet yhteiseen seminaaripäivään, ajankohtaisen aiheen tiimoille.

Työpajat

Hands-on asenteella toteutettavat työpajat tarjoavat lukuverkoston opettajille konkreettista tukea opetustyön arkeen

Webinaarit

Supersuositut Webinaarimme ovat täällä taas. Kevään 2020 tarjonta keskittyy voimakkaasti virtuaaliopetukseen.

uusien ideoiden luomista. Yhteisten ongelmien ratkaisemista. 

LUKU-verkoston päämääränä on tarjota tukea yhteisten ongelmien ratkaisemiseksi ja maaperä uusien innovaatioden ja ideoiden luomiseksi.

Opettajia

rehtoreita

ideapajoja

viinereitä

Ajankohtaisia tapahtumia lukioissa

Supersuosittu webinaaritoiminta jatkuu koko kevään ajan. Opettajien toivomuksista aiheet on rajattu koskemaan etä- ja virtuaaliopetusta. Kevään viimeiset koulutukset käsittelevät G-suite for education ohjelmistojen käyttöä 2. asteen pedagogisessa työssä. Webinaaritarjonta kuuluu kaikkien luku-verkoston opettajien etuuksiin.

pinnalla nyt!

LUKU-VERKOSTON BLOGIN VIIMEISIMMÄT KUULUMISET

Oppimiseen ei ole muuta alkua kuin ihmettely.
-Platon

Lops2019 -yhteistyö

Tulevaisuudessa lukiolainen kerää kurssien sijaan opintopisteitä, suorittaa oppiainerajat ylittäviä opintokokonaisuuksia ja opiskelee yliopisto- tai ammattikorkeakouluopintoja jo lukion aikana. 
Tätä kaikkea on luvassa kun uusi opetussuunnitelma (LOPS2019) otetaan ensi kerran käyttöön syksyllä 2021.

Oletko kiinnostunut kuulemaan lisää?

Heitä viestillä!

Ota rohkeasti yhteyttä – vastaamme mielellämme!