Työkaluja ja kaluttavaa lukuvuodeksi

 

 

Marraskuussa tätä kirjoittaessani koronavirusepidemia ei näytä taittuvan. Toisaalta etätyöskentely on tullut niin tutuksi, että webinaareihin osallistuminen on entistäkin luontevampaa. LUKU-verkosto tarjoaa tänäkin lukuvuonna monipuolisissa koulutuksissaan sekä työkaluja (Googlen Workspacestä 18.11.2020) että kaluttavaa eli opetuksen sisältöjä (Vuosi yrittäjänä 2.12.2020).
 
Lukiolaki takaa opiskelijalle oikeuden ja mahdollisuuden tutustua yrittäjyyteen: ”Oppimäärän mukainen opetus on järjestettävä siten, että opiskelijalla on mahdollisuus kehittää kansainvälistä osaamistaan sekä työelämä- ja yrittäjyysosaamistaan.”
 
Lukion uusi opetussuunnitelma tietysti noudattaa lakia: ”Opiskelijalle tarjotaan oppimiskokemuksia, jotka kannustavat ennakkoluulottomuuteen, aloitteellisuuteen, yrittäjämäiseen toimintaan, yhteistyöhön, vastuullisuuteen sekä rakentavaan ongelmanratkaisuun kestävän tulevaisuuden periaatteiden mukaisesti.” Tavoite on antaa opiskelijoille mahdollisuus oppia yrittäjän elämään kuuluvaa sinnikkyyttä, omatoimisuutta, luovuutta ja tarjota learning by doing -kokemuksia. Nämä taidot hyödyttävät paitsi yrittäjän uralla, myös palkkatyössä – ja elämässä ylipäätään!
 
LUKU-verkoston webinaarit tarjoavat koulutuksen lisäksi mahdollisuuden keskustelulle. Muutaman kymmenen osallistujan kesken on helppo kommentoida ja vaihtaa ideoita ja vertailla oppilaitosten työtapoja. Palautetta sekä toiveita ja ideoita tuleviin koulutuksiin kuulostellaan webinaarien lisäksi jäsenoppilaitoksilla, jossa palautetta voi antaa omalle tutorille tai lähettää suoraan koordinaattoreille etusivun lomakkeella. Vastaamme varmasti!
 
Micaela Morero
LUKU-verkoston koordinaattori