Maailmankansalaisen kypsyyskoe
– Heidi Saarinen, Globaalikasvatuksen koordinaattori

 

SISÄLTÖ

Maailmankansalaisen kypsyyskoe on YK-liiton globaalikasvatuksen opintokokonaisuus. Se sopii suoritettavaksi kaikenikäisille.

Maailmankansalaisen kypsyyskokeen aikana tekijä tutustuu valitsemaansa kansainvälisyyteen liittyvään teemaan yksin, pareittain tai ryhmässä. Työn aikana tekijä syventää tietämystään ja ymmärrystään valitsemastaan aiheesta tutkimalla sitä eri näkökulmista. Hän oppii havaitsemaan yhteyksiä asioiden välillä sekä tunnistaa yksilön vastuun ja omat mahdollisuutensa vaikuttaa.

Kypsyyskokeen suorittaminen aktivoi monipuolisen tiedonhankinnan ohella oman oppimisen arviointiin, oppimisprosessin seurantaan ja saadun tiedon jakamiseen.

Kypsyyskoe soveltuu osaksi koulujen ja oppilaitosten opetustarjontaa, se voi olla vapaavalintainen kurssi, projekti- tai päättötyö, tai se voi korvata osia yksittäisestä opintokokonaisuudesta. Maailmankansalaisen kypsyyskokeita on tehty vuodesta 1994 lähtien.

WEBINAARIN DIAT

”Euroopan komissio ei vastaa julkaisun sisällöstä. Lisätietoa Erasmus+ -ohjelmasta: www.oph.fi/erasmusplus”.